Tirannenmoord. Van Caesar tot Hitler

Tirannenmoord lijkt te zijn voortgekomen uit een gevoel van urgentie bij de auteur over het huidige politieke klimaat. Anton van Hooff, voormalig hoofddocent Oude geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen,…

Lees meer

De vele gezichten van Sicilië

Dit fraai verzorgde en gebonden boek bestaat uit vijftien tijdvakken, van ‘Grieken en Carthagers’ tot ‘Corruptie en geweld’. Die laatste titel heeft op elke periode van de Siciliaanse geschiedenis betrekking…

Lees meer

Ontluikend christendom. Cultuurgeschiedenis van een nieuwe religie in de Grieks-Romeinse wereld

Van oudsher is kennis van het gedachtegoed en de specifieke gebruiken en gedragingen van de christenen voor classici niet vanzelfsprekend, hoewel zij onderdeel uitmaakten van de klassieke wereld en onze…

Lees meer

De kosmos geschreven: een twaalfde-eeuws scheppingsverhaal

Piet Gerbrandy vertaalde eerder al het (vroeg) middeleeuwse Latijn van Boethius’ De consolatione philosophiae (in 2019) en Andreas Capellanus’ satirische verhandeling De amore (in 2013). De vertaling van de Cosmographia…

Lees meer

Gifmengsters, gladiatoren en geleerden. Mannen en vrouwen in het Romeinse Rijk

De drie G’s in de Nederlandse titel van het nieuwste boek van Philip Matyszak verwijzen naar een grote hit uit de vorige eeuw: Goden, graven en geleerden. Een roman over…

Lees meer

De vrouwen van Troje

Bij de inname van Troje zijn alle mannen gedood. Dat betreft ook de mannelijke kinderen, en bovendien zijn de zwangere vrouwen met een wrede speerstoot in de buik omgebracht om…

Lees meer

t/m 02-10-2022 – Cursus Honorum

Een integraal onderdeel van het La Roma della Repubblica-project is deze tentoonstelling, die zich richt op de openbare ambten van magistraten van het republikeinse tijdperk. De vertellers zijn vijf anonieme…

Lees meer

t/m 15-01-2023 – Imperium Romanum

Het Romeinse Rijk strekte zich uit over meer dan 40 hedendaagse landen. Overal zijn er nog zichtbare restanten van dat enorme Imperium. 15 jaar lang legde de Oostenrijkse fotograaf Alfred…

Lees meer

Verborgen levens, publieke figuren. Romeinse vrouwen buiten Rome

Het staat inmiddels buiten kijf dat vrouwen mee de loop van de geschiedenis in het Middellandse Zeegebied bepaalden. De ambitie om dit op een prominente manier ook zichtbaar te maken…

Lees meer

Vroegchristelijke Wijsheid

Kennis van God maakt kort van stof Met bovenstaande spreuk (nummer 430) benadrukt een ons onbekende Sextus nog maar eens dat wijsheid niet altijd tot lange teksten hoeft te leiden.…

Lees meer

Op weg naar vrijheid. Stoïcijnse teksten voor tijden van crisis

Onder de titel Op weg naar vrijheid heeft Lammert Kamphuis teksten van drie stoïcijnen (Seneca, Epictetus en Marcus Aurelius) thematisch gebundeld. Hij koos passages uit hun werken die leren hoe…

Lees meer

Annalen

In 2010 verscheen van de hand van meestervertaler Vincent Hunink een Nederlandse versie van Tacitus’ Historiën, die kon rekenen op veel bijval. De inzet: het effect van Tacitus’ economische, stekelige…

Lees meer

Vaste tentoonstelling – Romeinenwerkplaats

In de Romeinenwerkplaats maak je kennis met het leven in de Romeinse stad en het legerkamp. Noviomagus was de grootste stad van Romeins Nederland en lag op de plek van…

Lees meer

t/m 17-04-2022 – Het Mithras mysterie

In de voetsporen van de god Mithras toont het Koninklijk Museum van Mariemont de bezoeker een van de meest mysterieuze cultussen uit de Romeinse oudheid. Mithras, afkomstig uit Perzië, maar…

Lees meer

t/m 22-05-2022 – God op aarde: Keizer Domitianus

Een grote tentoonstelling over Domitianus, keizer van 81 tot 96 n.Chr. Er zijn kunstvoorwerpen uit vele musea te zien. Domitianus werd keizer op 29-jarige leeftijd. Zijn regeringsperiode geldt als een…

Lees meer

Vaste presentatie – Van Nijl tot Amstel

Sinds 15 september is het vernieuwde Allard Pierson open en ook is vanaf die datum Van Nijl tot Amstel te zien, een vaste presentatie die begint bij prehistorische jagers in…

Lees meer
Back To Top