Het Nederlands Klassiek Verbond heeft 27 actieve afdelingen in Nederland en Vlaanderen. Elke afdeling organiseert verschillende activiteiten, zoals lezingen door vooraanstaande wetenschappers, excursies naar musea en toneelopvoeringen en leeskringen onder leiding van classici. Voor leden is de toegang tot activiteiten gratis!

Op deze pagina vindt u alle informatie over afdeling Groningen.

Samenstelling van het

Afdelingsbestuur

Voorzitter
Remco Regtuit

Secretaris
Anke Halsema

Penningmeester
Fabian Verkerke

Waar zijn we te vinden?

Locatie(s) waar de lezingen gehouden worden

Willem Lodewijk Gymnasium

➤ Verzetsstrijderslaan 220, Groningen

Harmoniecomplex

➤ Oude Kijk in ’t Jatstraat 26, Groningen

Zo komt u met ons in

Contact

Binnenkort op onze

Agenda

Geen Evenementen
Back To Top