Het Nederlands Klassiek Verbond heeft 27 actieve afdelingen in Nederland en Vlaanderen. Elke afdeling organiseert verschillende activiteiten, zoals lezingen door vooraanstaande wetenschappers, excursies naar musea en toneelopvoeringen en leeskringen onder leiding van classici. Voor leden is de toegang tot activiteiten gratis!

Op deze pagina vindt u alle informatie over afdeling Groningen, inclusief de agenda en leeskringen.

Samenstelling van het

Afdelingsbestuur

Voorzitter
Remco Regtuit

Secretaris
Anke Halsema

Penningmeester
Fabian Verkerke

Algemeen bestuurslid
Anne Brink

Waar zijn we te vinden?

Locatie(s) waar de lezingen gehouden worden

Praedinius Gymnasium

➤ Turfsingel 82, Groningen

Harmoniecomplex

➤ Oude Kijk in ’t Jatstraat 26, Groningen

Zo komt u met ons in

Contact

Binnenkort op onze

Agenda

Wat is er nog meer te doen?

Leeskringen

Frank Vleeskens

➤ Latijn: Ovidius

➤ Grieks: Herodotus

Inlichtingen: frank.vleeskens@gmail.com, tel. 06 26495630.

De leeskringen vinden van september tot en met juni plaats. Gevorderde kennis van het Grieks of Latijn is niet nodig: het vereiste niveau is eind vierde klas gymnasium.

Tijdstip: dinsdagavond van 19 tot 21u (eenmaal in de drie weken).
Adres: Langewoldlaan 21, 9727DE Groningen.

Back To Top