Het Nederlands Klassiek Verbond heeft 27 actieve afdelingen in Nederland en Vlaanderen. Elke afdeling organiseert verschillende activiteiten, zoals lezingen door vooraanstaande wetenschappers, excursies naar musea en toneelopvoeringen en leeskringen onder leiding van classici. Voor leden is de toegang tot activiteiten gratis!

Op deze pagina vindt u alle informatie over afdeling Utrecht.

Samenstelling van het

Afdelingsbestuur

Voorzitter / Penningmeester
John Tinnemans

Secretaris
Martin Feiters

Waar zijn we te vinden?

Locatie(s) waar de lezingen gehouden worden

Komt u ook een kijkje nemen?

De locatie van onze lezingen wordt altijd in onze agenda-items meegedeeld. Onderaan deze pagina vindt u een agenda met al onze geplande activiteiten!

Zo komt u met ons in

Contact

Binnenkort op onze

Agenda

Geen Evenementen
Wat is er nog meer te doen?

Leeskringen

Lou Filius

➤ Grieks: Herodotus (plaats open).

Inlichtingen: ls.filius@kpnmail.nl, tel. 0345-514738.

Hans Marcelis

➤ Latijn: in oprichting – te lezen auteur nog te bepalen.

Inlichtingen: utrecht@nederlandsklassiekverbond.nl, tel. 06-45261768.

Back To Top