Het Nederlands Klassiek Verbond heeft 27 actieve afdelingen in Nederland en Vlaanderen. Elke afdeling organiseert verschillende activiteiten, zoals lezingen door vooraanstaande wetenschappers, excursies naar musea en toneelopvoeringen en leeskringen onder leiding van classici. Voor leden is de toegang tot activiteiten gratis!

Op deze pagina vindt u alle informatie over afdeling Gooi- en Eemland.

Samenstelling van het

Afdelingsbestuur

Voorzitter
Henk Jan Top

Secretaris
Helmi Rietveld

Penningmeester
Joop van Kessel

Waar zijn we te vinden?

Locatie(s) waar de lezingen gehouden worden

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

➤ Vaartweg 54, Hilversum

Zo komt u met ons in

Contact

Binnenkort op onze

Agenda

Geen Evenementen
Back To Top