Het Nederlands Klassiek Verbond heeft 27 actieve afdelingen in Nederland en Vlaanderen. Elke afdeling organiseert verschillende activiteiten, zoals lezingen door vooraanstaande wetenschappers, excursies naar musea en toneelopvoeringen en leeskringen onder leiding van classici. Voor leden is de toegang tot activiteiten gratis!

Op deze pagina vindt u alle informatie over afdeling Amsterdam, inclusief de agenda en leeskringen.

Samenstelling van het

Afdelingsbestuur

Voorzitter
Lotte Knijn

Secretaris
Kyo Gerrits

Penningmeester
Riemer van der Veen

Contact scholen:
Martijn Icks

Studentencontact:
Renske Schavemaker

Overige bestuursleden
Rosanne Hoenderdos
Ruben Poelstra
Koen Vacano
Hugo Oostdijk

Waar zijn we te vinden?

Locatie(s) waar de lezingen gehouden worden

St. Ignatiusgymnasium

➤ Jan van Eijckstraat 47, Amsterdam

Het Amsterdams Lyceum

➤ Valeriusplein 15, Amsterdam

Zo komt u met ons in

Contact

Binnenkort op onze

Agenda

Wat is er nog meer te doen?

Leeskringen

Frits de Goojer

➤ Latijn: Tacitus. Historiae: de Bataafse opstand (plaatsen open).

➤ Grieks: Aristophanes. De kikkers (plaats open).

Inlichtingen: f.h.degoojer@uu.nl, tel. 020-6151283.

Caroline Polak

➤ Seneca en Cicero, onder begeleiding van Sjoerd van den Berg.

Inlichtingen: cepolak@gmail.com.

Truus Veldhuizen

➤ Pseudo-Ovidiana. De Vetula (zogenaamde autobiografie van Ovidius) (plaats open).

Interesse om iets anders “Middeleeuws” te lezen? Neem contact op om hiervoor een plannetje te maken.

Inlichtingen: glveld@xs4all.nl, tel. 020-6796604.

Back To Top