Het Nederlands Klassiek Verbond heeft 27 actieve afdelingen in Nederland en Vlaanderen. Elke afdeling organiseert verschillende activiteiten, zoals lezingen door vooraanstaande wetenschappers, excursies naar musea en toneelopvoeringen en leeskringen onder leiding van classici. Voor leden is de toegang tot activiteiten gratis!

Op deze pagina vindt u alle informatie over afdeling Amsterdam.

Samenstelling van het

Afdelingsbestuur

Voorzitter
Aniek van den Eersten

Vice-voorzitter
Koen Vacano

Secretaris I
Kyo Gerrits

Secretaris II
Maurits Lesmeister

Penningmeester
Riemer van der Veen

Overige bestuursleden

Jori Castricum

Charles Hupperts

Lotte Knijn

Elsa Lucassen

Marleen Termeer

Waar zijn we te vinden?

Locatie(s) waar de lezingen gehouden worden

St. Ignatiusgymnasium

➤ Jan van Eijckstraat 47, Amsterdam

Zo komt u met ons in

Contact

Binnenkort op onze

Agenda

Geen Evenementen
Back To Top