Het Nederlands Klassiek Verbond heeft 27 actieve afdelingen in Nederland en Vlaanderen. Elke afdeling organiseert verschillende activiteiten, zoals lezingen door vooraanstaande wetenschappers, excursies naar musea en toneelopvoeringen en leeskringen onder leiding van classici. Voor leden is de toegang tot activiteiten gratis!

Op deze pagina vindt u alle informatie over afdeling Oost-Vlaanderen.

Samenstelling van het

Afdelingsbestuur

Voorzitter
Lindsey Vandevoorde

Vice-voorzitter
Silke De Smet

Secretaris
Kristof Vermote

Penningmeester
Dorien Slotman

PR-verantwoordelijke
Amber Brüsewitz

Medewerkers en sympathisanten

Alexis Daveloose

Toon Bongers

Lincy Van Twembeke

Waar zijn we te vinden?

Locatie(s) waar de lezingen gehouden worden

Dienstencentrum Ledeberg

➤ Ledebergplein 30, Gent.

De lezingen vinden vrijwel altijd plaats in de Theaterzaal. Deze bevindt zich op de 1e verdieping en is bereikbaar via de trap aan de rechter buitenzijde van het gebouw, of via de lift rechtsachter het gebouw.

Zo komt u met ons in

Contact

Binnenkort op onze

Agenda

Geen Evenementen
Back To Top