Het Nederlands Klassiek Verbond heeft 27 actieve afdelingen in Nederland en Vlaanderen. Elke afdeling organiseert verschillende activiteiten, zoals lezingen door vooraanstaande wetenschappers, excursies naar musea en toneelopvoeringen en leeskringen onder leiding van classici. Voor leden is de toegang tot activiteiten gratis!

Op deze pagina vindt u alle informatie over afdeling Zeist, inclusief de agenda en leeskringen.

Samenstelling van het

Afdelingsbestuur

Voorzitter
A.B. Lewin-Erwich

Secretaris
J. Kruys-van Loen

Penningmeester
A.J. Bootsman

Waar zijn we te vinden?

Locatie(s) waar de lezingen gehouden worden

Walkartcentrum

➤ Kerkweg 19-23, Zeist

Zo komt u met ons in

Contact

Binnenkort op onze

Agenda

Geen Evenementen
Wat is er nog meer te doen?

Leeskringen

Lucie Thierry-Kolff

➤ Latijn (volzet).

➤ Grieks: Homeros’ Ilias (één plaats open).

Inlichtingen: tel. 030-2283643.

Back To Top