Het Nederlands Klassiek Verbond heeft 27 actieve afdelingen in Nederland en Vlaanderen. Elke afdeling organiseert verschillende activiteiten, zoals lezingen door vooraanstaande wetenschappers, excursies naar musea en toneelopvoeringen en leeskringen onder leiding van classici. Voor leden is de toegang tot activiteiten gratis!

Op deze pagina vindt u alle informatie over afdeling Den Bosch.

Samenstelling van het

Afdelingsbestuur

Voorzitter
Hanneke Versélewel de Witt Hamer

Secretaris
Annemarie van Lith-Droogleever Fortuijn

Penningmeester
Frans Bruna

Waar zijn we te vinden?

Locatie(s) waar de lezingen gehouden worden

Wijkgebouw De Slinger

➤ Jan Schöfferlaan 3, ‘s-Hertogenbosch

Zo komt u met ons in

Contact

Binnenkort op onze

Agenda

Back To Top