Het Nederlands Klassiek Verbond heeft 27 actieve afdelingen in Nederland en Vlaanderen. Elke afdeling organiseert verschillende activiteiten, zoals lezingen door vooraanstaande wetenschappers, excursies naar musea en toneelopvoeringen en leeskringen onder leiding van classici. Voor leden is de toegang tot activiteiten gratis!

Op deze pagina vindt u alle informatie over afdeling Den Haag, inclusief de agenda en leeskringen.

Samenstelling van het

Afdelingsbestuur

Voorzitter
Vacature

Voorzitter ad interim
W.C.P. Beijk

Secretaris
W.C.P. Beijk

Penningmeester
Jaap Hoogenboom

Overige bestuursleden

Vacature

Waar zijn we te vinden?

Locatie(s) waar de lezingen gehouden worden

Komt u ook een kijkje nemen?

➤ Gebouw Hofrust, Herenstraat 44B, Rijswijk.

Het gebouw is rolstoeltoegankelijk.

Zo komt u met ons in

Contact

Binnenkort op onze

Agenda

Geen Evenementen
Wat is er nog meer te doen?

Leeskringen

Godelieve Huijskens

➤ Latijn: Tacitus, Annales; elke avond wordt afgesloten met poëzie van o.a. Catullus, Ovidius en Vergilius.

Inlichtingen: godelieve.huijskens@ziggo.nl, tel. 015-2564926.

Kees Meiling

➤ Grieks: Er wordt begonnen met een tragedie van Euripides, Iphigeneia in Tauris, en er wordt verder gegaan met de Ilias.

Inlichtingen: keeruu@xs4all.nl, tel. 070 – 323 1234.

Back To Top