Het Nederlands Klassiek Verbond organiseert landelijk en op lokaal niveau lezingen door bekende classici, historici en archeologen. Ook verzorgt het de Homeruslezing en de Homerusprijs, die elk jaar plaatsvinden tijdens de Homerusdag.

Afdelings-activiteiten

Het Nederlands Klassiek Verbond heeft zo’n dertig actieve afdelingen in Nederland en Vlaanderen. Elke afdeling organiseert verschillende activiteiten, zoals lezingen door vooraanstaande wetenschappers, excursies naar musea en toneelopvoeringen en leeskringen onder leiding van classici. Voor leden is de toegang tot activiteiten gratis! Lees hier meer over ons lidmaadschap.

Homerusdag

De Homerusdag wordt jaarlijks door het Nederlands Klassiek Verbond georganiseerd tijdens de Week van de Klassieken. Op deze dag vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats en worden in de Tempelzaal van het RMO de Homerusprijsuitreiking en de Homeruslezing georganiseerd. Hiernaast ziet u Maarten Asscher, die in 2018 de Homeruslezing De Ontdekking van Rome uitsprak.

Homeruslezing

Sinds 2018 organiseert het Nederlands Klassiek Verbond jaarlijks de Homeruslezing. Maarten Asscher, Patrick Lateur, Marita Mathijsen, Kristien Hemmerechts, Christiaan Weijts en Annelies Verbeke verzorgden reeds een lezing. In 2024 wordt de lezing gehouden door Ilja Leonard Pfeijffer – dichter, classicus en schrijver. Zijn laatste werk, Alkibiades, werd door Humo ‘een nieuwe standaard voor de historische roman’ genoemd, terwijl Trouw schreef: ‘Je zou kunnen zeggen dat Alkibiades de meest grootschalige historische roman is die we ooit in het Nederlands taalgebied gezien hebben’.

Homerusprijs

Ieder jaar reikt het Nederlands Klassiek Verbond de Homerusprijs uit. Dat zal in 2022 voor de dertiende keer gebeuren. Met deze prijs beloont onze vereniging het boek dat het beste een brug weet te slaan tussen de klassieke oudheid en het heden. De jury van de Homerusprijs bestaat uit Patrick De Rynck, auteur, vertaler, en hoofdredacteur van het webplatform Hic et Nunc, Wim Verbaal, hoogleraar Latijnse taal en literatuur aan de Universiteit Gent, en Inger Kuin, de winnaar van de Homerusprijs 2023 en Assistant Professor of Classics aan de University of Virginia.

Klassieke Olympiaden

Samen met de Vereniging Classici Nederland en de Vrienden van het Gymnasium organiseert het Nederlands Klassiek Verbond de Klassieke Olympiaden. Deze jaarlijks terugkerende wedstrijden nodigen jongeren en volwassenen uit om hun vertaalkunsten tot maximale ontplooiing te laten komen.

Back To Top