Het Nederlands Klassiek Verbond, opgericht in 1938, heeft al meer dan acht decennia de taak belangstelling voor en kennis over de klassieke oudheid te bevorderen.

Oprichting

Op zaterdag 26 maart 1938 werd het Nederlands Klassiek Verbond opgericht tijdens een vergadering in het Kunsthistorisch Instituut te Utrecht. Het NKV kende een voorspoedige start: veel enthousiaste oud-gymnasiasten werden lid en sloten zich vaak aan bij een leesgroep. Al spoedig richtten leden in enkele steden een afdeling op met een eigen bestuur: nog vóór de Duitse bezetting in 1940 krijgen onder andere Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort een eigen afdeling. Tijdens de oorlog bloeiden verschillende leesgroepen, maar was er nauwelijks sprake van lezingen.

Doelstelling

“De vereeniging stelt zich ten doel de kennis van de de belangstelling voor de Klassieke Oudheid te bevorderen door allen die de waarde der klassieke cultuur voor de Nederlandse beschaving erkennen in een algemeen verband samen te voegen.”

Statuten art. 4, 1938

Oorspronkelijk richtte het NKV zich met name op classici en oud-gymnasiasten, maar langzaam kwamen steeds bredere onderwerpen aan bod in zowel Hermeneus als tijdens de lezingen georganiseerd door de verschillende afdelingen. Tegenwoordig ligt de focus van onze vereniging weliswaar nog altijd op de klassieke oudheid in al zijn vormen (denk aan geschiedenis, archeologie, Grieks en Latijn), maar is er ook ruimte voor de bredere oudheid, bijvoorbeeld de Egyptische en Etruskische beschavingen.

Back To Top