Het Nederlands Klassiek Verbond heeft 27 actieve afdelingen in Nederland en Vlaanderen. Elke afdeling organiseert verschillende activiteiten, zoals lezingen door vooraanstaande wetenschappers, excursies naar musea en toneelopvoeringen en leeskringen onder leiding van classici. Voor leden is de toegang tot activiteiten gratis!

Op deze pagina vindt u alle informatie over afdeling Drenthe.

Samenstelling van het

Afdelingsbestuur

Secretaris en penningmeester
Henriëtte Joppe-d’Hane

Evenementenorganisatie
Alie Janssen-de Koning

Excursies en leeskringbegeleiding Latijn
Henk Kluiver

PR, leeskringbegeleiding en cursussen Latijn en Grieks
Frans Osseweijer

Waar zijn we te vinden?

Locatie(s) waar de lezingen gehouden worden

Drents Archief

➤ Brink 4, Assen

Zo komt u met ons in

Contact

Binnenkort op onze

Agenda

Geen Evenementen
Back To Top