Het Nederlands Klassiek Verbond heeft 27 actieve afdelingen in Nederland en Vlaanderen. Elke afdeling organiseert verschillende activiteiten, zoals lezingen door vooraanstaande wetenschappers, excursies naar musea en toneelopvoeringen en leeskringen onder leiding van classici. Voor leden is de toegang tot activiteiten gratis!

Op deze pagina vindt u alle informatie over afdeling Vlaams-Brabant.

Samenstelling van het

Afdelingsbestuur

Voorzitter
Toon Van Hal

Secretaris
Nico Dogaer

Penningmeester
Tom Gheldof

Algemeen Bestuurslid
Herbert Verreth

Waar zijn we te vinden?

Locatie(s) waar de lezingen gehouden worden

Monseigneur Sencie-Instituut (MSI)

➤ Lokaal 00.20, Erasmusplein 2, Leuven

Zo komt u met ons in

Contact

Binnenkort op onze

Agenda

Geen Evenementen
Back To Top