Het Nederlands Klassiek Verbond heeft 27 actieve afdelingen in Nederland en Vlaanderen. Elke afdeling organiseert verschillende activiteiten, zoals lezingen door vooraanstaande wetenschappers, excursies naar musea en toneelopvoeringen en leeskringen onder leiding van classici. Voor leden is de toegang tot activiteiten gratis!

Op deze pagina vindt u alle informatie over afdeling Nijmegen – Arnhem.

Samenstelling van het

Afdelingsbestuur

Voorzitter
Esmée Bruggink

Secretaris
Christian Kicken en Anke Kersten

Penningmeester
Julian van Haeren

Waar zijn we te vinden?

Locatie(s) waar de lezingen gehouden worden

Erasmusgebouw

➤ Erasmusplein 1, Nijmegen

Zo komt u met ons in

Contact

Postadres:

NKV Nijmegen-Arnhem, t.a.v. C. Kicken

Faculteit der Letteren, afdeling GLTC, kamer 5.23

Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen

Binnenkort op onze

Agenda

Geen Evenementen
Back To Top