Het Nederlands Klassiek Verbond heeft 27 actieve afdelingen in Nederland en Vlaanderen. Elke afdeling organiseert verschillende activiteiten, zoals lezingen door vooraanstaande wetenschappers, excursies naar musea en toneelopvoeringen en leeskringen onder leiding van classici. Voor leden is de toegang tot activiteiten gratis!

Op deze pagina vindt u alle informatie over afdeling Antwerpen.

Samenstelling van het

Afdelingsbestuur

Voorzitter
Jan Van Reeth

Vice-voorzitter
prof. dr. Christian Laes

Secretaris/penningmeester
Marc Van den Sande

Overige bestuursleden

Paul Bistiaux

Wim Devriendt

Chris Fabry

Michel Gybels

Viviane Vandenbroucke

Ina Wouters

Waar zijn we te vinden?

Locatie(s) waar de lezingen gehouden worden

Lezingen

➤ UA-Stadscampus, Rodestraat 14 – auditorium R-004, Antwerpen

Leeskringen

➤ In het seizoen 2023-24 vindt de leeskring afwisselend online en in UA-Stadscampus (Rodestraat 14, Antwerpen) plaats

Zo komt u met ons in

Contact

Binnenkort op onze

Agenda

Geen Evenementen
Back To Top