De Stichting Leerstoel NKV stelt zich ten doel de aandacht voor de receptie van de klassieke oudheid te bevorderen. De studie van de klassieken omvat meer dan alleen het lezen van teksten en het kijken naar overblijfselen uit de oudheid. Receptieonderzoek, een vitaal onderdeel daarvan, is de wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met kruisbestuivingen tussen het antieke verleden en diverse latere ‘hedens’, tot vandaag aan toe.

Waarom antieken-receptie?

Niet alleen het verleden, maar ook het heden zelf wordt door receptieonderzoek scherper zichtbaar. Reacties op het klassieke verleden confronteren ons met wat wij niet, maar generaties voor ons juist wél wilden zien, of omgekeerd: de Nazi’s bewonderden de Romeinen om heel andere redenen dan de moderne historici die het Romeinse Rijk beschrijven als een pluriforme samenleving. Juist die soms schokkende verschillen wijzen ons op onze eigen voorkeuren en culturele behoeftes.

De manieren waarop de klassieke culturen kunstenaars en anderen in later tijden hebben geïnspireerd en de werken die daaruit voort zijn gekomen zijn op zich zelf al fascinerend, maar helpen ons tegelijkertijd ook om de antieke culturen beter te begrijpen. Niet alleen hoe ze waren, maar ook hoe ze leken, en lijken te zijn geweest. Wie bestudeert hoe Dante Vergilius ‘leest’ en hoe wij op onze beurt Dante en Vergilius lezen, leert iets over Oudheid, Middeleeuwen én het heden.

Receptieonderzoek levert nieuwe kennis op van verleden en heden, maar door het prisma van de antieken-receptie passeert ook ons hele culturele verleden de revue. Zo wordt duidelijker zichtbaar hoe die culturele traditie in elkaar steekt en welke samenhang er in zit. Welkome kennis in een tijd van culturele vernieuwingen die menigeen het zicht op de traditie benemen.

Antieken-receptie is dus niet alleen een extreem boeiend, maar ook heel nuttig en broodnodig om de bestudering van de antieke cultuur te actualiseren en veilig te stellen voor toekomstige generaties. Om dit ook in academische kring te realiseren en de banden tussen de op de oudheid gerichte academische disciplines en een groter publiek te bestendigen, ondersteunt de Stichting Leerstoel NKV daarom per 1 januari 2019 een bijzonder hoogleraarschap ‘Antieken-recepties’ aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Over de Stichting Leerstoel NKV

Het bestuur van de Stichting bestaat uit Maarten Asscher, Diederik Burgersdijk (voorzitter), Rosa van Gool (secretaris), Julius Roos en Dirk-Jan Scheffers (penningmeester). In het curatorium heeft namens het NKV plaats prof. dr. Leonard Rutgers (UU), naast de Groningse vertegenwoordigers prof. dr. Gerry Wakker (decaan en hoogleraar Grieks) en prof. dr. Ruurd Nauta (Latijn).

Back To Top