Is Troje door de Grieken veroverd? Fake news in de Oudheid!

Datum 28-03-2023 Tijd 19:30 - 21:00 Locatie Dekker v.d. Vegt boekverkopers, Marikenstraat 29, Nijmegen

De Trojaanse oorlog is een van de beroemdste verhalen uit de antieke wereld, opgetekend door de Griekse dichter Homerus. Griekse helden en koningen veroveren de stad Troje in zijn Ilias. Maar is het echt zo gebeurd als Homerus vertelt? Daar werd in de Oudheid al kritisch over nagedacht. In zijn elfde redevoering gaat Dio van Prusa, de grootste Griekse redenaar van zijn tijd (eerste eeuw na Christus), regelrecht in tegen alles wat Homerus ons over de Trojaanse oorlog vertelt. Als een aanklager in de rechtbank gaat hij de grote dichter verbaal te lijf: de Trojaanse oorlog zoals we die kennen berust op Homerische leugens. De redenaar zal het publiek, met Homerus in de hand, wel eens duidelijk maken hoe het nu echt zit. Want waarom beschrijft Homerus de val van Troje niet? En waarom laat hij de schaking van Helena achterwege in zijn vertelling? De waarheid moet nu aan het licht komen: niet de Grieken, maar de Trojanen hebben de oorlog gewonnen!

 

Floris Overduin, universitair docent Grieks aan de Radboud Universiteit, heeft Dio’s Trojaanse Redevoering nu voor het eerst in het Nederlands vertaald onder de titel Troje is nooit veroverd! (Uitgeverij Damon). Tijdens de lezing legt hij uit hoe Dio’s vermakelijke, vlammende betoog past in eeuwen Homeruskritiek. Bovendien wordt duidelijk hoe dit antieke werk een voorbeeldige beschuldiging van fake news is: een actueel thema, beschouwd vanuit de antieke literatuurkritiek.

 

Inloop start vanaf 19.00 uur; aanmelden via info@dekkervdvegt.nl of 024-3020130 

Back To Top