Vanuit Aksum de oceanen over

Datum 20-04-2023 Tijd 19:30 - 21:30

een introductie op een vergeten Afrikaans koninkrijk

In de 3e eeuw na Christus schreef de Parthische filosoof Mani dat er “vier grootmachten bestaan in de wereld. Ten eerste het koninkrijk van Babylon en Persis. Ten tweede het imperium van de Romeinen. Ten derde het koninkrijk van Aksum en ten slotte het koninkrijk van Silis.”

De eerste twee wereldmachten zijn bekend bij de meeste mensen. Van het koninkrijk van Silis is over het algemeen geaccepteerd dat het verwijst naar China onder het bewind van de Han-dynastie, maar eeuwenlang wist eigenlijk niemand aan wie Mani precies refereerde als de derde grootmacht. Het is pas in het begin van de 20e eeuw dat archeologen erachter komen dat Aksum refereert aan een eeuwenoud koninkrijk in de Hoorn van Afrika: een koninkrijk dat bijna 1000 jaar heeft bestaan en de geboorte, splitsing en val van het Romeinse Rijk heeft meegemaakt. Een koninkrijk zo machtig dat het op een gegeven moment de volledige controle had over de internationale handel tussen de Indische Oceaan en de Mediterrane wereld. En het allereerste koninkrijk in de Oudheid dat het christendom als officiële staatsgodsdienst invoerde.

Maar hoe kwam Aksum aan al die macht? Wie waren de heersers van dit koninkrijk? En hoe komt het dat we vandaag de dag zo extreem weinig weten over ‘de derde grootmacht van de oudheid’?

In deze lezing zal drs. Sam Botan (faculteit Archeologie, Universiteit Leiden) een kort overzicht geven van de opkomst, hoogtij en val van het Aksumitische rijk en uitleggen hoe deze lacune in onze kennis is ontstaan.

De lezing vindt plaats in zaal 1.47 van het gebouw Lipsius van de Universiteit Leiden.

Back To Top