Dies Adventus

Datum 31-10-2022 Tijd 15:00 - 22:00 Locatie Murmelliusgymnasium, Bergerhout 1, Alkmaar

Op 31 oktober verwelkomt de sectie Klassieke Talen de nieuwe rector van het Murmelliusgymnasium. Thema van de feestelijke middag is: Hoe ‘inclusief’ kan het gymnasium zijn?

 

Het programma, in de aula van het Murmelliusgymnasium, bevat muzikale intermezzo’s en voordrachten door leerlingen, de prijsuitreiking van de grote vertaalwedstrijd Grieks / Latijn, en twee presentaties.

Dr Evelien Bracke vertelt en discussieert over de mogelijkheden om jonge kinderen in de Oudheid te interesseren, en de impact die dat kan hebben op het gymnasiale curriculum: welke eigentijdse vragen kan de mythologie en de geschiedenis van Grieken en Romeinen oproepen? Hoe kun je anno 2022-… met die vragen omgaan?

Dr C.L. Caspers vertelt over een nieuwe literatuurgeschiedenis van de Oudheid die voorjaar 2023 bij Amsterdam University Press zal verschijnen: welke schrijvers moet je nou eigenlijk gelezen hebben, en waarom? Hoe lang duurt de ‘oudheid’? Wie hoort daar wel bij en wie niet? Vragen die niet alleen voor de Klassieke Talen opgaan, maar voor alle vakken die in een ‘gymnasiaal’ verband worden aangeboden, van Nederlands tot wiskunde.

De middag wordt afgesloten met een feestelijke borrel. Het avondprogramma, verzorgd door het Nederlands Klassiek Verbond, bestaat uit een lezing door Dr Martijn Icks en gaat over de Severi, een uit Afrika afkomstige keizersdynastie die rond het begin van de derde eeuw n.Chr. over de Romeinse wereld heerste: was de Oudheid wel zo ‘wit’ als wij gewend zijn te denken? (Meer informatie over deze lezing vindt u elders op deze pagina.)

Al met al een dag vol moois om over na te denken! Zowel het middag- als het avondprogramma is toegankelijk voor personeel, leerlingen, vrijwilligers én ouders / belangstellenden.

We stellen het op prijs als u uw komst van tevoren aankondigt via https://www.facebook.com/events/1331129257625911?ref=newsfeed.

Back To Top