Augustus & Mussolini door dr Angelique Notermans

Datum 17-11-2022 Tijd 15:30 - 17:00 Locatie Het Drents Archief, Brink 4, Assen

De spreekster neemt ons mee naar het Rome van Augustus en Mussolini: over hun drang naar macht en de daaraan gekoppelde propaganda-uitingen

Twee mannen, één gedachte: de alleenheerschappij over een wereldrijk. In het eerste deel van de lezing bekijken we van welke vormen van propaganda Augustus zich bediende om zijn macht te legitimeren. Twee monumenten die in dit verband uitgebreide aandacht vereisen zijn de Augustus van Prima Porta en de Ara Pacis. Ook wordt kort ingegaan op andere vormen van propaganda die Augustus toepaste. In het tweede deel van de lezing staat die andere grote leider van Italië centraal, Mussolini. Zijn grote voorbeeld was Augustus en in zijn propaganda grijpt hij veelvuldig terug op de Klassieke Oudheid. Aan de hand van een ‘bezoek’ aan het Foro Italico en de wijk EUR proberen we inzicht te krijgen in de propaganda van Mussolini en zijn gebruik van elementen uit de Klassieke Oudheid.

Bij deze lezing zijn natuurlijk ook de leerlingen uit het voortgezet onderwijs van harte uitgenodigd!
De inloop is vanaf 15:15 uur (koffie/thee kunnen jullie dan voor 1 euro via de automaat verkrijgen)
Toegang voor leden/scholieren is gratis; voor niet leden: € 3,50 (gepast betalen bij de ingang)
Na afloop: gelegenheid om na te borrelen (op eigen kosten) bij Café Lodewijk Napoleon op de Markt vlakbij
GEEF S.V.P. VAN TE VOREN JE DEELNAME DOOR o.v.v. aantal personen via drenthe@nederlandsklassiekverbond.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top