Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2022 hebben zich een aantal veranderingen voorgedaan in de samenstelling van het hoofdbestuur van het Nederlands Klassiek Verbond. Een vijftal bestuursleden trad af en evenveel nieuwe bestuursleden werden benoemd voor een termijn in het bestuur. Aan voorzitter Jet van Gelder, vicevoorzitter Marc Van den Sande, penningmeester Fabian Verkerke en algemeen bestuursleden Lieve Van Hoof en Hanneke Versélewel de Witt Hamer werd door de ALV décharge verleend. Vijf nieuwe bestuursleden werden geïnstalleerd: Jacqueline Klooster als voorzitter, Lindsey Vandevoorde als vicevoorzitter, Julian van Haeren als penningmeester en Mieke de Vos en Klazina Staat als algemeen bestuursleden. Jacqueline Klooster zal haar taken als voorzitter vanwege onderzoeksverlof pas vanaf november op zich nemen; tot die tijd zal Hanneke Versélewel de Witt Hamer optreden als waarnemend voorzitter.

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd op feestelijke wijze afscheid genomen van de scheidende bestuursleden: Lieve Van Hoof en Fabian Verkerke werden benoemd tot lid van verdienste en kregen beiden een zilveren NKV-speld toegekend. Eenzelfde eer viel te beurt aan Siward Tacoma en Laurien de Gelder, die van 2016 tot 2020 deel uitmaakten van het hoofdbestuur maar vanwege de coronapandemie eerder slechts digitaal waren bedankt. Ook Erik-Jan Dros, die tussen 2018 en 2021 als jurysecretaris de organisatie van de Homerusprijs in handen had, werd voor zijn grote inzet benoemd tot lid van verdienste en gedecoreerd met een zilveren NKV-speld. Marc Van den Sande, vicevoorzitter van 2014 tot 2022, en de beide recent afgetreden voorzitters, Diederik Burgersdijk (2016-2020) en Jet van Gelder (2020-2022) werden vanwege hun grote verdiensten voor de vereniging in roerige tijden alle drie benoemd tot erelid.

Back To Top