Leeskring Latijn. Opfrissen en lezen

Datum 04-10-2023 - 13-03-2024 Tijd 20:00 - 21:30

 

Onze leeskring Latijn vindt volgend seizoen plaats in de formule van twee jaar geleden : meerdere personen nemen elk 2 tot 3 leesavonden voor hun rekening. Zo leest Jan Van Reeth Vergilius, Georgica IV (Orpheus en Eurydice – onder voorbehoud), verdiept Chris Fabry zich opnieuw in enkele Heldinnenbrieven van Ovidius (uit de Heroïdes), zet Wim Devriendt Catullus en de Vaganten in de kijker, en brengt Marc Van den Sande fragmenten uit latere auteurs zoals Quintilianus en Ammianus Marcellinus.

In samenspraak met de deelnemers worden de basiselementen van taalkennis en vocabularium summier herhaald ; men krijgt telkens een ‘werkvertaling’ die zeer nauw aansluit bij de gelezen tekst. Deze lessen zijn niet gericht op grondige taalkennis, maar op het contact met waardevolle elementen van de antieke cultuur en de receptie ervan. Ook aan de literaire kwaliteiten wordt aandacht geschonken.

Deze leesavonden vinden plaats ofwel online, ofwel in UA-Stadscampus (voordien UFSIA), Rodestraat 14, 2000 Antwerpen ; telkens van 20.00 tot 21.30 uur in auditorium R-005. Gemiddeld zijn er per maand een of twee leesavonden. De voorziene data zijn : (in 2023) 4 en 11 oktober, 8 november, 6 en 13 december ; (in 2024) 10 en 17 januari, 7 februari, 6 en 13 maart, en eventueel nog 24 april en 8 mei. De leesavonden van oktober, november, januari en februari gebeuren digitaal, via een link die de begeleider doorstuurt. Geïnteresseerden verwittigen best nu reeds secretaris Marc Van den Sande (die immers al op 4 oktober van start gaat).

Back To Top