Hannibal: een ideale vijand

Datum 24-04-2024 Tijd 20:00 - 22:00 Locatie Dienstencentrum Ledeberg – Theaterzaal, Ledebergplein 30, 9050, Gent

Christiaan Caspers

De oorlogen met Carthago markeren de volwassenwording van het Romeinse rijk, en Hannibal – de Carthaagse leider die de Romeinen het dichtst bij een definitieve nederlaag bracht – is Rome’s ideale tegenstander. Nog honderden jaren na zijn dood voorzag Hannibal in een behoefte die niet alleen in Rome, maar in elke ambitieuze natiestaat gevoeld wordt: de behoefte aan een vijand die absoluut wezensvreemd, maar tegelijkertijd volstrekt evenwaardig is. In deze lezing bekijken we hoe Romeinse schrijvers in Hannibal zo’n paradoxale figuur construeren. We nemen het examenpensum van 2024 als uitgangspunt, maar kijken we ook naar het dichtwerk van Horatius en Silius Italicus, en naar de curieuze Hannibal-revival ten tijde van de ‘Afrikaanse’ keizer Septimius Severus. Daarbij gaan we voor de hand liggende parallellen met het heden niet uit de weg.

🗓️ Datum: 24 april 2024
⏰ Tijd: 20:00
📍 Locatie: Theaterzaal, Dienstencentrum Ledeberg
🎟️ Kosten: €5 (gratis voor studenten en leden van het NKV

Back To Top