In 2018 vierde het Nederlands Klassiek Verbond haar 16e lustrum en vierde dit met de uitgave van een jubileumboek, waarin vele facetten van onze vereniging onder de aandacht worden gebracht.

Thema's

Er komen vele thema’s in het jubileumboek aan bod: de geschiedenis van het gymnasium, een voorbeeld van lesvernieuwing bij het vak Grieks, verhalen van vertellers, leerlingen en leden, de Vlaamse tak van de vereniging, en verslagen rondom de geschiedenis, inhoud en uitgave van het verenigingsblad Hermeneus, en niet in de laatste plaats de geschiedenis van de vereniging zelf. Lees hier het voorwoord van toenmalig voorzitter, Diederik Burgersdijk.

Bestellen

Het boek is voor 5 euro te bestellen via pr@nederlandsklassiekverbond.nl. Als afdeling kunt u een aantal exemplaren bestellen als relatiegeschenk.

Back To Top