Trauma is van alle tijden: de helende werking van klassieke literatuur

Datum 03-11-2022 Tijd 20:00 - 22:00

Lezing door Ninah Tiemersma | Het woord trauma komt uit het Grieks, maar hoe dachten de Grieken eigenlijk over mentale problemen? Hadden de Griekse auteurs al weet van wat wij tegenwoordig onder trauma verstaan? Aan de hand van een analyse van een mythologisch figuur als Achilles, Andromachè, Ajax, Oedipus, Kreousa of Philoktetes laat ik zien dat auteurs als Homeros en Euripides wel degelijk een idee hadden van de effecten die traumatiserende gebeurtenissen op je leven hebben. Hadden de Grieken dan ook oplossingen? Was het mogelijk om hulp te krijgen in een wereld zonder psychiaters, diagnoses en medicatie? In deze lezing geef ik antwoord op deze vraag en vertel ik ook hoe wij de ideeën uit de Griekse wereld over traumaverwerking in onze wereld kunnen inzetten.

 

De lezing vindt plaats in zaal 1.48 van het gebouw Lipsius van de Universiteit Leiden (Cleveringaplaats 1 te Leiden).

Back To Top