Tranen om Dido. Augustinus’ Confessiones en de antieke literatuur

Datum 14-03-2024 Tijd 20:00 Locatie Walkartcentrum, Kerkweg 19-23, Zeist

Vincent Hunink

Een van de meestgelezen boeken uit de antieke literatuur is Augustinus’ grote werk Confessiones. Het is een bijzonder werk, ook in literaire zin. De tekst blijkt zorgvuldig geconstrueerd, al roept de opbouw ook vragen op. Hoe verhouden zich bijvoorbeeld de eerste negen ‘autobiografische’
boeken tot de vier laatste ‘filosofische’? Verder neemt Augustinus duidelijk positie in ten opzichte van grote voorgangers zoals Homerus en Vergilius, over wie hij expliciet spreekt. Als jongen, vertelt hij, was hij diep onder de indruk van het tragische liefdesverhaal van Aeneas en Dido.
Binnen de klassieke literatuur vormen zijn Confessiones een van de laatste algemeen erkende ‘meesterwerken’, maar literair gezien laat het boek zich lastig in één bepaald genre plaatsen. In het college gaat de aandacht uit naar de verschillende literaire lagen in Augustinus’ beroemde boek.

Back To Top