Tellen, rekenen en meten in de Klassieke Oudheid: een onderbelicht terrein

Datum 09-11-2023 Tijd 20:00 - 22:00 Locatie Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven

Lezing door Dr. Flip de Bree

In het leven van alledag in de Klassieke Oudheid van Grieken en Romeinen werd er al veel geteld, gerekend en gemeten. Rekenen is niet voor niets altijd al een van de sleutelvakken op de basisschool geweest. Het is dan ook een beetje eigenaardig dat bij de bestudering van de Klassieken de belangstelling veelal uitsluitend lijkt uit te gaan naar de aspecten lezen en geletterdheid, terwijl rekenen en getal-gerichtheid vaak ondergeschoven kindjes zijn. De ‘bèta-onderwerpen’ lijken bij de traditionele presentatie van het klassieke curriculum nogal onderbelicht. Toch zijn er genoeg documentaire teksten uit de Klassieke Oudheid te vinden, waarin juist het werken met getallen van doorslaggevende betekenis was. Met voorbeelden van het gebruik van getallen en maten aangetroffen op Grieks-Romeinse papyri, in Latijnse epigrafische teksten, op klassieke munten en gekerfd in Grieks aardewerk, beoogt deze lezing een leemte te vullen. Romeinse cijfers kennen we al een beetje, maar dit gaat verder…

Aanmelden graag via: https://www.ag-eindhoven.nl/kalender/tellen-rekenen-meten-in-de-klassieke-oudheid/individual-registration

Back To Top