Steven Kolsteren – Virussen en vluchten. Van Prometheus en Pandora naar Isabella

Datum 15-11-2022 Tijd 19:30 - 21:30

Waar virussen en kwalen vandaan komen is sinds corona een actuele vraag. De klassieke mythologie en de verbeelding ervan in kunst en cultuur biedt een enorme schat aan aantrekkelijke verhalen. Oók over het ontstaan van ziektes en tegenspoed. Is het een straf van de goden voor menselijk falen, onze overmoed, roekeloosheid? En wat kun je ertegen doen? Een lockdown uit de literatuur geeft een voorbeeld. In deze lezing worden diverse verhaallijnen met elkaar verbonden, door middel van verbeeldingen in beeldende kunst, literatuur, muziek en zelfs een computergame.

Deze lezing is online.

Back To Top