Sigmund Freud en de Grieks-Romeinse Oudheid

Datum 10-10-2022 Tijd 20:00 - 22:00 Locatie Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Christiaan Caspers

De inzichten van Sigmund Freud hebben een enorme impact gehad op de wetenschap, de literatuur en de (populaire) cultuur van de 20e eeuw; en hoewel weinigen vandaag de dag voor ‘Freudiaan’ willen doorgaan, is zijn naam nog steeds niet weg te denken uit het intellectuele discours. Ook voor de bestudering van de Oudheid is Freuds werk van blijvend belang, al is de wetenschappelijke houdbaarheid van veel van zijn theorieën reeds lang verstreken. In de eerste helft van deze lezing kijken we naar de invloed van de Oudheid op Freud: niet alleen die van de Griekse mythologie (Oedipus, Electra…), maar ook die van de archeologie, de geschiedenis van Rome en de filologie. In de tweede helft bekijken we, aan de hand van concrete voorbeelden, hoe Freudiaanse begrippen als trauma, Fehlleistung en Nachträglichkeit de interpretatie van de Griekse en Romeinse literatuur gevormd hebben.

Christiaan Caspers is classicus en docent aan het Murmelliusgymnasium en de Universiteit van Amsterdam.

Back To Top