Sibylla & Sibyllae: van pagane profetes tot apocalyptische zangeres

Datum 15-12-2022 Tijd 19:30 - 21:00 Locatie Odd Fellows Huis, Hendrik de Ruiterstraat 2, Assen

Een lezing over de mysterieuze Sibylla en Sibyllae door dr. Frans Osseweijer (studeerde en promoveerde als graecus aan de RUL, was docent aan het Dr. Nassau College en is nog steeds actief leeskringbegeleider Latijn en Grieks in Assen en omgeving)

Misschien heeft zij echt geleefd, Sibylla, ergens in Klein-Azië, in de eeuwen dat de Grieken voor het eerst van zich deden spreken. Een vrouw die dingen zag die niemand zag. Haar band met het bovennatuurlijke maakte de overstap naar de wereld van goden en nimfen klein. Na verloop van tijd bleken er meer Sibyllae te zijn, verspreid over de hele toenmalige wereld, van Babylon en Erythrae in het oosten tot Cumae in het westen. In de oude wereld maakte Sibylla deel uit van het antieke polytheïsme, totdat joden en christenen haar ontdekten als de heidense profetes van de ene, ware God. Kern van haar boodschap werd in de middeleeuwen de verlossing van de wereld door Christus, het Laatste Oordeel en het einde van de wereld. Nog altijd wachten de Sibyllae aan de ingang van menige kerk de bekeerling op, wanneer hij binnengaat in het heiligdom van het ware geloof. In Sibylla en Sibyllae wordt hun tocht door de eeuwen heen gevolgd, van pagane profetes tot apocalyptische zangeres van het Iudicii Signum in Catalonië en op de Balearen.

In 2020 publiceerde Frans Osseweijer  Sibylla en Sibyllae deel 1 van pagane profetes dot apocalyptische zangeres 9789464062854 en deel 2 de bronnen 9789464063448 (kan ook deze avond aangeschaft worden)

In de pauze is koffie/thee verkrijgbaar voor €1,50 (graag gepast meenemen)

Toegang NKV leden/scholieren: gratis

Toegang belangtellenden: € 3,50 (graag gepast meenemen)

Het Odd Fellows Huis bevindt zich meteen schuin tegenover het stationsplein en na 18:00 uur kunt u daar gratis voor de deur parkeren

De Sibylla Frigia op de vloer van de dom in Siena

Back To Top