Ontstaan van de kosmos verklaard vanuit een muzikaal perspectief

Datum 24-05-2024 Tijd 19:30 - 21:00 Locatie De Manege, Arendstuin 35, Leeuwarden

Lezing door Jurgen van den Hout – De mythe van de harmonie der sferen heeft een rijke geschiedenis waarvan de oorsprong niet te achterhalen valt. Vroege bronnen wijzen de theorie toe aan Pythagoras. In teksten van onder andere Plato wordt beschreven welke werking muziek op de mens heeft. De verschillende tonen in muziek zijn een afspiegeling van kosmische tonen. Een onhoorbare harmonie der sferen die door zijn verschillende verhoudingen invloed kan uitoefenen op de menselijke ziel. Pythagoras zou deze tonen wel hebben kunnen horen en gebruikte de wereldlijke muzikale afspiegeling daarvan om zijn leerlingen te bevrijden van negatieve emoties, zoals verdriet, woede, afgunst en angst. De mythe is echter gedurende vele eeuwen door tal van auteurs aangepast, mede door technisch inzicht, maar ook door veranderende filosofische en religieuze opvattingen.

In de lezing wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van deze muziektheorie vanaf de eerste aanwijzingen bij Homerus, via Plato tot en met Boethius.

Back To Top