Nieuwe meesters, nieuwe regels?

Datum 19-12-2023 Tijd 20:00 - 21:30 Locatie MSI 00.28, Erasmusplein 2, Leuven

Nieuwe meesters, nieuwe regels? – Socio-economische en culturele veranderingen in Egypte na de Arabische verovering (640-900) door de lens van de papyri

 

Daan Smets (KU Leuven)

 

Daan Smets analyseert de aanzienlijke socio-economische en religieuze transformaties die Egypte doormaakte van 640 tot 900 na Christus, aan de hand van documentaire bronnen, met name papyri. Deze werpen een licht op de invloed van historische gebeurtenissen, met name de Arabische verovering, op de Egyptische maatschappij en economie. Daarnaast informeren papyri ons over de evolutie van religieuze overtuigingen en praktijken en hoe deze weerspiegeld zijn in geschreven bronnen. Tot slot handelt deze lezing over de complexe interactie tussen socio-economische factoren en religie tijdens deze cruciale periode in de Egyptische en wereldgeschiedenis.

Back To Top