Leeskringen Grieks en/of Latijn in Drenthe

Datum 01-01-2023 - 14-12-2023 Tijd 19:30 - 22:30 Locatie Bij een van de deelnemers, Steendijk 211, Assen

Nieuw leven voor een kostbare investering

Je hebt – lang of kort geleden – Latijn of Grieks gehad op school. Moeilijke en bewerkelijke vakken, waarin je toen heel veel tijd en energie hebt gestopt. En dan, na je eindexamen, de steeds terugkerende vraag Doe je er nog wat mee?

Het antwoord is meestal, soms met een zucht van verlichting, soms met spijt: Nee, ik doe er niets meer mee. Is dat niet zonde? Met het leren van die wonderlijke talen heb je zoveel mooie en belangrijke dingen leren kennen, met een groot woord: het begin en de basis van onze westerse cultuur. Denk aan de mythen van Ovidius, de heldenverhalen van Homerus, de opschepperij van Caesar, de gedachten van Plato, en ga zo maar door.

Daar hoef je niet voor goed afscheid van te nemen. We zien een ex-gymnasiast niet in zijn eentje weer zijn Livius uit de kast pakken, maar we hebben in Drenthe leeskringen, een leeskring Grieks en een leeskring Latijn. Samen lezen we Griekse en Latijnse teksten. Dit seizoen lezen we bij Livius de confrontatie tussen de Carthaagse veldheer Hannibal en de Romeinse generaal Scipio, en de mythen van Plato over het uiteindelijke lot van de mens.

Moeilijk, moeilijk, moeilijk! Ik weet niks meer, het is helemaal weggezakt. Ik herken amper de Griekse letters! Dat blijkt gewoon niet waar. Je staat ervan te kijken wat er, wanneer je meedoet, weer terugkomt uit de krochten van je geheugen. Maar de drempel om mee te doen is inderdaad hoog. Probeer het alleen maar eens. De eerste twee of drie bijeenkomsten kom je alleen maar luisteren, of desnoods een half jaar.

Dit is de gang van zaken: de kringen bestaan elk uit ongeveer tien leden. We komen één keer in de drie weken samen bij een van de deelnemers thuis. Ieder heeft een klein stukje tekst voorbereid, zo’n tien regels. Twee docenten doen mee en leveren commentaar. We sluiten de avond af met een gezellige “nazit”. Meestal gebruiken we de teksten die uitgevers produceren voor het eindexamen Grieks en Latijn, zeldzaam mooie boeken met heel veel informatie en hulp, uitgaven die misschien je kinderen of kleinkinderen op school gebruiken.

Probeer het, je bent van harte welkom.

Wil je eerst meer informatie?

Leeskringbegeleiders: Frans Osseweijer 0653887898, Henk Kluiver 0630418149

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top