Leeskring Grieks

Datum 05-10-2022 - 10-05-2023 Tijd 20:00 - 21:30

Mevr. lic. Chris Fabry

Voor ons seizoen 2022-23 staat opnieuw een leeskring Grieks op het programma, met niemand minder dan Homeros : in het 24ste boek van de Ilias volgen we de Trojaanse koning Priamos bij zijn bezoek aan de Griekse held Achilleus, die diens zoon Hektor gedood heeft. Ondanks zijn aanhoudende woede en wraakzucht, die zich uit in het voortdurend mishandelen van Hektors lijk, toont Achilleus erbarmen voor het diepe verdriet van de oude man en aanvaardt hij zijn smeekbede. Hektor krijgt zijn begrafenis. Hiermee bereikt de Ilias zijn voltooiing. De ontmoeting tussen beide mannen mag terecht een hoogtepunt in de Griekse literatuur genoemd worden.

We beginnen de lectuur taalkundig en vertalend, en gaan dan – geholpen door degelijke commentaren – in op de historische en literaire context ; om een antwoord te zoeken op onze vragen zoals : hoe is die tekst tot ons gekomen ? Waarom werd hij bewaard ? Betekent hij wat wij denken of verstond men hem toen anders ? Wie geen Grieks kent, krijgt uitgebreide faciliteiten : vertalingen, culturele uitweidingen, e.a. En zo genieten we van de rijke literaire erfenis die de antieken ons hebben nagelaten.

Deze leesavonden worden geleid door mevrouw Chris Fabry en vinden digitaal plaats ; telkens van 20.00 tot 21.30 uur. De deelnemers krijgen van haar een link toegestuurd. Gemiddeld zijn er twee leesavonden per maand. De voorziene data zijn : (in 2022) 5 en 12 oktober,  9 en 16  november, 7 en 14 december ; (in 2023) 11 en 18 januari, 1 en 8 februari, 1 en 8 maart, 19 april, 3 en 10 mei. – Wie reeds eerder de leesavonden bijwoonde, krijgt tijdig een mail met alle informatie. Wie graag onze groep wil vervoegen of bijkomende informatie wenst, kan steeds contact opnemen met mevr. Lic. Chris Fabry op het nummer 0479/98.22.74 of via e-mail chris.fabry.gr@gmail.com.

Back To Top