Homerusdag

Datum 12-03-2022 Tijd 17:00 - 19:00

Het is ons een groot genoegen om u uit te nodigen voor de Homerusdag op 12 maart 2022, in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Op deze dag vindt de uitreiking van de Homerusprijs plaats, gevolgd door de jaarlijkse Homeruslezing, die in 2022 wordt gehouden door auteur Christiaan Weijts. Hij presenteert een reportage-essay over de limes, de Romeinse grens. Zeven mijlen langs de limes is een wandeling in de stijl van W.G. Sebald, langs de Rijn van Katwijk naar Leiden.
De Homerusdag kan zowel online als in het museum gevolgd worden. Aanmelden is verplicht: https://www.rmo.nl/uw…/activiteiten/homeruslezing-2022/

Programma
17:00 – Inloop in Tempelzaal
17:30 – Uitreiking Homerusprijs
18:00 – Homeruslezing door Christiaan Weijts: Zeven mijlen langs de limes

Homerusprijs
Ieder jaar reikt het Nederlands Klassiek Verbond de Homerusprijs uit. Dat zal in 2022 voor de dertiende keer gebeuren. Met deze prijs beloont het NKV het boek dat het beste een brug weet te slaan tussen de klassieke oudheid en het heden. Op de longlist (die dit jaar meer dan veertig titels bevatte) dingen alle boeken mee die in het jaar 2021 zijn verschenen.
De jury van de Homerusprijs bestaat uit Emilia Menkveld, literair vertaler en recensent, Wim Verbaal, hoogleraar Latijnse taal en literatuur aan de Universiteit Gent en Wim Jurg, de winnaar van de Homerusprijs 2021, historicus, en auteur van historische romans.
Inmiddels zijn de genomineerden voor dit jaar bekend! Dit zijn:
– Jeroen Bons (vert.), Isocrates. Monument van mijn denken. Brieven en redevoeringen. (zomer 2021, Historische Uitgeverij)
– Daan Nijssen, Het wereldrijk van het Tweestromenland. De opkomst van Assyrië, Babylonië en Perzië. (mei 2021, Omniboek)
– Emily Hemelrijk, Verborgen levens, publieke figuren. Romeinse vrouwen buiten Rome. (oktober 2021, Athenaeum)
Met u kijken wij vol spanning uit naar het eindoordeel van de jury en wensen hen veel wijsheid toe bij deze ongetwijfeld lastige keuze. Ondertussen kunt u zich alvast in de shortlist te verdiepen. Wellicht bent u nu al zo geïntrigeerd, dat een tripje naar de lokale boekhandel veel leesplezier biedt…

Homeruslezing
Van kinds af aan is schrijver en NRC-columnist Christiaan Weijts (1976) gefascineerd door de limes, de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. Die is recent door Unesco uitgeroepen tot Werelderfgoed. Een groot deel van zijn leven heeft Weijts in de nabijheid van die grens gewoond. Zijn meeslepende relaas is opgebouwd als een reportage-essay, een wandeling in de stijl van W.G. Sebald, langs de Rijn van Katwijk naar Leiden. Van stranddagen en bollenpellen tot de lessen Latijn op het Stedelijk Gymnasium.
Zeven mijlen langs de limes is een slimme en sprankelende monoloog, en tegelijk memoir en miniatuur-odyssee.
Christiaan Weijts (1976) studeerde Nederlands en Literatuurwetenschap in Leiden, en is schrijver en freelance journalist. In 2006 verscheen zijn veelgeprezen debuut Art. 285b., waarmee hij de Anton Wachterprijs en het Gouden Ezelsoor won. Sindsdien schreef hij onder meer Via Cappello 23, Euforie en Het valse seizoen.
Back To Top