Het Indiavirus. Antieke motieven in De dood in Venetië

Datum 09-11-2023 Tijd 20:00 Locatie Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270, Utrecht

Siward Tacoma

De beroemde novelle van Thomas Mann schetst de teloorgang van Gustav von Aschenbach, een succesvolle schrijver die tot zijn eigen ontzetting gecharmeerd raakt van een puberjongetje. In een schitterend, maar drukkend Venetië waart een oosters virus rond dat de schrijver fataal wordt. In de secuur gecomponeerde tekst van Mann klinkt intussen Homerus mee, en Plato. In deze lezing bezien we Mann’s verwijzingen naar de antieke literatuur en kunst. Vooral een vergelijking van de novelle met Euripides’ Bacchanten geeft grip: enkele significante parallellen laten
zien dat Thomas Mann deze tragedie kende, en dat hij het drama van koning Pentheus – die weigerde om Dionysus als god te erkennen – laat resoneren in het lot van zijn personage. Dionysus en zijn collega Apollo zijn betekenisvol present en helpen ons om Aschenbachs karakter te begrijpen.

Back To Top