Het Byzantijnse Jodendom, een vergeten geschiedenis?

Datum 19-03-2024 Tijd 20:00 - 21:30 Locatie MSI 00.20, Erasmusplein 2, Leuven

Niels De Ridder (KU Leuven)

De naam Byzantium roept meteen beelden op van keizers, orthodoxe iconen en prachtig versierde kerken. Achter het stereotiepe beeld van een monolithisch christelijk keizerrijk schuilt echter een grote diversiteit. Een van de vele culturen die Byzantium rijk was waren de Joden. Griekstalige Joodse gemeenschappen woonden in het hele oostelijke Middellandse Zeegebied, lang voor de stichting van Constantinopel, tot in de Ottomaanse periode en daarna. Het verhaal van de vaak Griekstalige Joden in de Byzantijnse culturele sfeer, zowel binnen als buiten de grenzen van het rijk, is een cruciaal puzzelstuk in de geschiedenis van zowel de Joodse cultuur als het Byzantijnse rijk. In deze lezing geef ik in vogelvlucht een overzicht van de rijke en boeiende geschiedenis van het Byzantijnse Jodendom.

Back To Top