Herodotus en Athene (eindexamenlezing Grieks)

Datum 21-04-2023 Tijd 19:30 - 21:00 Locatie De Manege, Arendstuin 35, Leeuwarden

Lezing door Christiaan Caspers – We weten haast niet beter dan Herodotos – volgens Cicero de ‘vader van de
geschiedschrijving’ – helemaal aan het begin van de historiografische traditie te plaatsen; vóór Thucydides, en met een floruit rond 445 v. Chr. Recentelijk is betoogd dat dat eigenlijk helemaal niet zo zeker is: het zou best eens kunnen dat Herodotus de slotfase van de Peloponnesische oorlog heeft meegemaakt, dat hij kennis had van Thucydides’ werk-inwording en dat hij zijn Historiae heeft vormgegeven in reactie op sociale en politieke ontwikkelingen uit het laatste decennium van de 5e eeuw. Deze intrigerende hypothese stelt een flink aantal opmerkelijke passages uit de Historiae in een heel ander daglicht dan we gewend zijn. In deze lezing bekijken we een aantal van deze passages, waaronder de Artemisia-episode en het slot van de Historiae – beide onderdeel van he eindexamenpensum 2023 – met in het achterhoofd de radicale herwaardering van Herodotus, niet als
historiografische pionier, maar als vernieuwer.

Back To Top