Hannibal: hoe vorm je een beeld van een vijand?

Datum 30-11-2023 Tijd 19:30 - 21:30 Locatie Lipsius, Cleveringaplaats 1, Leiden

lezing door dr. Christoph Pieper

Deze lezing biedt verdieping en verbreding bij de stof van het CE Latijn 2024 voor docenten, leerlingen én geïnteresseerden.

Hannibal was een van de grootste vijanden aller tijden van het Romeinse Rijk – dat wist in de oudheid elk schoolkind, en ook nu is dat beeld overbekend. Iets minder bekend is dat Hannibal in de twintigste eeuw een afschuwelijke rentrée als aartsvijand maakte – deze keer niet van Rome, maar van wat de nationaalsocialisten in Duitsland als ‘Arische ras’ beschouwden. De Carthagers werden neergezet in duidelijk antisemitische stereotypen, en hun gevecht tegen Rome werd daarmee een voorloper van de genocide die Duitsland tegen de Joden uitvoerde. In deze lezing zal ik de antieke en 20ste-eeuwse beeldvorming naast elkaar zetten. In de eerste helft zal ik kort enkele elementen van de beeldvorming van Hannibal bespreken, met name aan het begin van de derde decade in het geschiedwerk van Livius; in de tweede helft zoom ik in op een bundel uit het jaar 1943: “Rom und Karthago”, onder redactie van Joseph Vogt (destijds hoogleraar Oude Geschiedenis in Freiburg). We zullen kijken waar de grootste verschillen tussen Livius en de nationaalsocialistische propaganda liggen en wat dat betekent voor het beeld van Hannibal.

De lezing vindt plaats in collegezaal 1.48 van het Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1 te Leiden.

Back To Top