Een kijkje in de portemonnee en economie van de Romeinen

Datum 16-12-2022 Tijd 20:15 - 22:00 Locatie Gebouw Hofrust, Herenstraat 44B, Rijswijk

Flip de Bree

‘Pecunia non olet’: dat gold zowel vroeger als nu. Maar wat weten we eigenlijk over het geld, het huishoudboekje en de macro-economie van de Klassieke Oudheid? Hoe zag het geld er uit? Keek men toen op dezelfde manier naar geld als wij dat nu doen? Toegespitst op de Romeinse tijd, wordt in de lezing op dergelijke vragen wat dieper ingegaan. De lezing beoogt een inleiding te geven op de verscheidenheid en eigenschappen van het Romeinse geld (munten) en op de literaire sporen van de Romeinse financiële boekhouding. Aan de hand van recent gepubliceerd onderzoek van de auteur wordt verder een bijdrage geleverd aan de moderne discussies over de Romeinse economie: een kwantitatief model wordt geschetst van de veranderingen die optraden in de muntwaardes, de algemene prijsontwikkeling en het monetaire vertrouwen die leidden tot een uiteindelijke crisissituatie in de loop van de Romeinse tijd. Als materieel bronmateriaal wordt gebruikgemaakt van de overvloed aan overgeleverde Romeinse munten en Egyptische papyri. Veel plaatjes dus!

Back To Top