De ziener Tiresias in mythe en antieke literatuur

Datum 24-11-2023 Tijd 20:00 - 22:00 Locatie Remonstrantse Kerk Dordrecht, Cornelis de Wittstraat 28, Dordrecht

Dr. Dries de Crom, leerkracht Latijn & Grieks aan het College van het Eucharistisch Hart, Essen / docent klassieke talen aan de Tilburg School of Catholic Theology, Tilburg

 

De figuur Tiresias is ons vooral bekend vanuit de tragedies van Sophocles en Euripides. Als oude, eerbiedwaardige ziener en priester komt hij geregeld in aanvaring met de heersers van

zijn stad Thebe. Tiresias heeft echter méér te bieden. Achter het overbekende archetype uit de tragedie schuilt een intrigerende en vooral dubbelzinnige figuur, die in de meest

onverwachte passages uit de Griekse literatuur opduikt.

Na een korte kennismaking met het mythologische materiaal rond Tiresias, volgen we zijn spoor doorheen duizend jaar Griekse literatuur: van een onderaardse schim in Homerus’

Odyssee, over de fabels van Aesopus en de Griekse lyriek, naar het absolute hoogtepunt van de antieke tragedie. Bij Euripides begint de (geloof)waardigheid van de blinde ziener al wat

te tanen, maar pas in de Hellenistische en Romeinse tijd is het hek helemaal van de dam.

Lezing NKV.

Bron afbeelding: https://www.stilus.nl/oudheid/wdo/MYTHOL/T/TIRESIAS.html

 

Back To Top