De slag bij Salamis en Herodotus’ femmes fatales

Datum 21-09-2022 Tijd 20:00 - 22:00 Locatie Lipsius, Cleveringaplaats 1, Leiden

Lezing door dr. Janric van Rookhuijzen | Het eindexamen Grieks bevat dit jaar passages uit Herodotus’ verslag van de beroemde slag bij het eiland Salamis in 480 voor Chr. In die strijd lukte het de Atheners om de Perzische vloot, geleid door koning Xerxes, uit te schakelen. In het eerste deel van deze lezing zullen we bekijken hoe de slag voortleefde in de herinnering van de Atheners. In het tweede deel van de lezing is het vertrekpunt femme fatale Artemisia, de koningin van Halikarnassos in het Perzische rijk. Ze bracht tijdens de slag bij Salamis echter wel een Perzisch schip tot zinken, zonder dat de Perzische koning Xerxes dat doorhad. We kunnen Artemisia vergelijken met andere sterke vrouwen in Herodotus’ werk, die in de oorlog het werk van de mannen vaak op z’n kop zetten.

Deze lezing biedt verdieping bij het eindexamen en is toegankelijk voor iedereen.

De lezing vindt plaats in zaal 0.28 van het gebouw Lipsius van de Universiteit Leiden (Cleveringaplaats 1 te Leiden).

Back To Top