romeinse bouwplaats

De Romeinse bouwplaats. Op zoek naar steenhouwers en metselaars

Datum 12-01-2023 Tijd 20:00 - 22:00 Locatie Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven

Door Dr. Gemma Jansen,  archeoloog en onderzoeker

Romeinse ruïnes zijn vaak moeilijk te begrijpen. Het is de taak van archeologen de gebouwen te reconstrueren en te laten zien hoe ze gebruikt zijn. Maar men kan ook een stap verder gaan en onderzoeken hoe de gebouwen tot stand kwamen. Hoe zag de bouwplaats er eens uit? Hoe kwamen de verschillende materialen op de juiste tijd op de juiste plaats? En misschien het meest interessante: welke mensen waren op de bouwplaats aanwezig?

Als voorbeeld wordt de bouw van de aquaducten van de Romeinse metropool Ephese (Turkije) genomen. De resten, die nu in verlaten valleien liggen, zullen tijdens de lezing door reconstructie van de bouwplaats tot leven komen: het kappen van stenen is als het ware te horen, het gebalk van ezels en het zingen van de mannen. Gemma Jansen werkte jaren aan de aquaducten van Ephese en schreef er ook over.

Back To Top