Koning David als (anti)held in de vroegchristelijke Griekse literatuur

Datum 18-04-2023 Tijd 20:00 - 21:30 Locatie MSI 00.28, Erasmusplein 2, Leuven

Mathieu Cuijpers (KU Leuven)

 

Naast zijn lovenswaardige overwinning op Goliath en zijn zachtmoedige houding tegenover Saul, is de figuur van David ook onlosmakelijk verbonden met overspel en moord. David is zodoende een tweezijdige figuur die lijkt te ontsnappen aan de idee dat een goede boom ook steeds goede vruchten draagt, of andersom. In hun pogingen om hun lezers of toehoorders tot een deugdelijker leven te bewegen, zien vroegchristelijke auteurs zich genoodzaakt om een ogenschijnlijk onvolmaakt figuur zoals David aan te wenden als model van christelijke volmaaktheid. In deze lezing zal er bekeken worden hoe deze vroegchristelijke Griekse auteurs omgaan met deze gebrekkigheden en welke technieken ze gebruiken om David voor te stellen als een rolmodel.

Back To Top