De Griekse Boeddha. Boeddhisme in de Hellenistische wereld- dr. Dries de Crom (online)

Datum 07-12-2022 Tijd 19:30 - 21:30

Deze lezing biedt een kennismaking met de religieuze diversiteit in het uiterste oosten van de Griekse wereld tijdens het Hellenisme (3de – 1ste eeuw v. Chr.). We richten daarbij onze aandacht vooral op het opkomende boeddhisme, een wereldreligie die in zijn vroege ontstaansgeschiedenis mede beïnvloed werd door de politieke en culturele ontwikkelingen in de Griekse wereld.

Behandelde thema’s zijn o.a. de Griekse ontdekking van India; een korte kennismaking met oorsprong en inhoud van het boeddhisme; de opkomst van de Indische Maurya-dynastie ten koste van het Seleucidenrijk; koning Asoka (3de eeuw v. Chr.) en de verspreiding van de boeddhistische leer in het Grieks; de Gandhara-stijl onder invloed van Griekse beeldhouwkunst.

Dr. Dries de Crom is Leerkracht Latijn & Grieks aan het College van het Eucharistisch Hart, Essen en Docent klassieke talen aan de Tilburg School of Catholic Theology, Tilburg

Wanneer u deze lezing online bij wilt wonen dan dient u te beschikken over MS Teams. Tevens dient u een mail te sturen naar maastricht@nkv.nl dat u de lezing wilt bijwonen, zodat u tijdig een link voor MS Teams ontvangt.

 

Back To Top