Brieven van pseudo-Euripides

Datum 26-10-2022 Tijd 20:00 - 21:45

Dr. Reinhart Ceulemans

 

We kennen Euripides als een van de drie grote tragici, wiens werk erg gewaardeerd werd in de post-klassieke Griekse traditie. Veel minder bekend (en nooit naar het Nederlands vertaald) zijn de handvol korte brieven die op zijn naam overgeleverd zijn. Zij sluiten aan bij het leven van Euripides zoals we dat kennen uit de biografische traditie (zo zijn er enkele brieven aan Archelaos van Macedonië), maar toch zijn ze onomstotelijk vals. Dat maakt ze niet minder interessant: ze tonen hoe in de Romeinse keizertijd naar Euripides’ leven gekeken werd in een literair en intellectueel spel. Zo toont de brief aan Sophocles aan dat de vermeende rivaliteit tussen beide tragici in de 2de -3de eeuw n.C. tot de verbeelding sprak, net als ze dat vandaag doet. In deze lezing stelt de spreker de brieven in zijn eigen Nederlandse vertaling voor, met aandacht voor de context, taal en inhoud.

Back To Top