Augustinus’ kritiek op heidense modellen van sterfelijkheid in De civitate Dei 13-14

Datum 11-10-2022 Tijd 20:00 - 21:30 Locatie MSI 00.28, Erasmusplein 2, Leuven

Prof. dr. em. Mathijs Lamberigts (KU Leuven)

 

Augustinus was een gelukzoeker. Hij was ook gefascineerd door de vraag naar het unde malum. In deze lezing laten wij zien hoe het contact met het platonisme in Milaan Augustinus bouwstenen voor een antwoord aanreikten. Zijn kerkelijke loopbaan zorgde er voor dat de bijbel een steeds grotere impact op zijn denken kreeg. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van Augustinus’ kritiek op de platoonse filosofie in De civitate Dei 13-14. Hierin speelt Augustinus’ originele visie op de zondeval een belangrijke rol, ook al wordt het platoonse kind niet (volledig) met het badwater weggegooid. De christen Augustinus is en blijft een kind van de klassieke culturele wereld.

Back To Top